Posted by Paweł A. Makowski

Początek każdego nowego roku jest właściwym momentem do podsumowania mijającego roku. Dla polskiej dyplomacji rok 2014 upłynął pod znakiem kryzysu na Ukrainie i uświadamiania innych państw na temat wzrostu zagrożeń na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Oprócz kryzysu na Ukrainie do najważniejszych wydarzeń dla polskiej dyplomacji można zaliczyć:

1. Udział ministra Radosława Sikorskiego w misji mediacyjnej UE na Ukrainie.

Szef polskiej dyplomacji wraz z szefami dyplomacji pozostałych państw Trójkąta Weimarskiego Francji i Niemiec wzięli udział w misji mediacyjnej między ukraińskim prezydentem Wiktorem Janukowyczem a liderami opozycji. W jej wyniku 21 lutego doszło do przerwania rozlewu krwi na Majdanie.

2. Wręczenie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w rocznicę 25-lecia polskiej wolności.

W przeddzień 25. rocznicy polskiej wolności na Zamku Królewskim w Warszawie po raz pierwszy wręczono Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy dla osoby zasłużonej na rzecz przemian demokratycznych i promocji transformacji. Pierwszym laureatem został duchowy lider Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew. W uroczystej kolacji po zakończeniu gali wziął udział prezydent USA Barack Obama.

3. Otwarcie nowoczesnych siedzib konsulatów w Manchesterze i Londynie.

Polska służba konsularna stale się modernizuje dla poprawy komfortu i szybkości obsługi obywateli za granicą, zwłaszcza w państwach, w których jest wielu Polaków z tzw. nowej emigracji. Nowoczesne konsulaty obsługują kilkuset interesantów dziennie, a średni czas obsługi w Manchesterze zmniejszył się z blisko 2 godz. do zaledwie 30 minut. W zeszłym roku została oddana również nowa siedziba konsulatu RP w Kolonii.

4. Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej.
Pod koniec sierpnia europejscy przywódcy jednogłośnie wybrali polskiego premiera na nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Będzie on koordynował spotkania szefów państw i rządów UE oraz wypracowywał wspólne stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości Unii.

5. Szczyt NATO w Newport wzmacniający wschodnią flankę Sojuszu.

Na początku września szczyt NATO w walijskim Cardiff podjął decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu w obliczu nowych zagrożeń. Zreformowane zostaną siły szybkiego reagowania NATO a we wschodnich państwach Sojuszu utrzymana zostanie stała rotacyjna obecność wojsk NATO.

6. Grzegorz Schetyna zastąpił Radosława Sikorskiego na stanowisku szefa polskiej dyplomacji.

22 września prezydent Bronisław Komorowski powołał Grzegorza Schetynę na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Nowy szef polskiej dyplomacji wygłosił 6 listopada w Sejmie Informację Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015.

7. Wizyty w Warszawie nowego sekretarza generalnego NATO i Wysokiej Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Jens Stoltenberg i Federica Mogherini wybrali Polskę za cel swoich pierwszych wizyt po wyborze na wysokie stanowiska. Rozmawiano o przyszłości i priorytetach NATO i UE wobec nowych wyzwań.

8. Obchody 600-lecia stosunków polsko-tureckich.

Dla uczczenia 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w mijającym roku w Polsce i Turcji zrealizowano ponad 250 projektów i wydarzeń, a także kilkadziesiąt w państwach trzecich, dzięki zaangażowaniu placówek dyplomatycznych obu krajów. Obchody zainaugurowała wystawa w Stambule „Dalekie sąsiedztwo – bliskie wspomnienia. 600 lat kontaktów polsko – tureckich”, którą obejrzało 42 tys. osób.

9. Sędzia Piotr Hofmański został wybrany członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Profesor Hofmański, jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie procedury karnej w Polsce, obejmie stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w latach 2015-2024. Będzie pierwszym polskim sędzią w historii Trybunału.

10. Transport pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy wschodniej.

34 ciężarówki Państwowej Straży Pożarnej przewożące ponad 150 ton najpilniejszej pomocy rzeczowej, wyruszyły z Warszawy 17 grudnia i dwa dni później dotarły do Charkowa. Transport jest odpowiedzią polskiego rządu na apel ukraińskich władz o udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom tego kraju w obliczu zbliżającej się zimy.

Obok wymienionych wydarzeń warto podkreślić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało w ciągu roku standardowe zadania, jak pomoc i opieka konsularna nad Polakami zagranicą, promocja dobrego imienia Polski w świecie, wzmacnianie polskiej obecności gospodarczej zagranicą, pomoc rozwojowa i dzielenie się z partnerami polskim dorobkiem transformacji.

Źródło: MSZ, Zdjęcie: MSZ