Posted by Paweł A. Makowski

Mija już rok czasu od działań dyplomatycznych, jakie podjęła Indonezja, aby zapobiec dalszemu prześladowaniu muzułmańskiego Rohingyas w Birmie. Zdaniem indonezyjskiego ministra spraw zagranicznych Marty Natalegawa, należało podjąć konkretne działania, zmierzające do ochrony przed przemocą. Podkreślił również, że Indonezja jako wieloetniczny, wieloreligijny oraz wielokulturowy kraj, doskonale rozumie tę sytuację, gdyż posiada doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych konfliktów. Pomimo, iż Indonezja położona jest w dalekiej Azji, jej działania przeciwko prześladowaniom etnicznym, wpisują się w pojęcie ochrony praw człowieka. Przyjęte stanowisko sprzyja ich promowaniu, realizując tym samym standardy moralnej dyplomacji.

Zdjęcie: www.een.org.pl