Posted by Paweł A. Makowski

Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, wydał opinię w sprawie przyłączenia wchodzącego w skład terytorium Ukrainy Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej, które kwalifikuje jako aneksję.

W treści tego dokumentu, możemy przeczytać, że w świetle prawa międzynarodowego przyłączenie wchodzącego w skład terytorium Ukrainy Półwyspu Krymskiego (Krymu) do Federacji Rosyjskiej należy kwalifikować jako aneksję, tj. nielegalne nabycie terytorium innego państwa w drodze użycia i/lub groźby użycia siły zbrojnej. Z tego względu Krym z punktu widzenia prawa międzynarodowego pozostaje terytorium okupowanym. Dokonując aneksji Krymu Federacja Rosyjska dopuściła się naruszenia wielu traktatów oraz podstawowych zasad prawa międzynarodowego, tj. zasady integralności terytorialnej państw, zakazu ingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa i zakazu użycia/groźby użycia siły zbrojnej przeciwko innemu państwu. W konsekwencji Federacja Rosyjska naruszyła podlegające międzynarodowej ochronie prawa Ukrainy. Równocześnie jednak ze względu na szczególny status prawny naruszonych zasad prawa międzynarodowego, Federacja Rosyjska naruszyła swoje zobowiązania prawne wobec całej społeczności międzynarodowej. Po stronie tej społeczności istnieje międzynarodowoprawny obowiązek nieuznawania powstałej w wyniku bezprawnego użycia siły w formie agresji zbrojnej sytuacji nielegalnej i jej skutków.

Zapraszam do zapoznania się z treścią całej opinii, którą można przeczytać, klikając na poniższy link:

OPINIA

Źródło: MSZ

Zdjęcie: wiadomosci.onet.pl