Posted by Paweł A. Makowski

Urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie.

W 1984 roku wstąpił do 5 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej „Piorun” im. Legionistów 1914 r. i po kilku latach został jej drużynowym. Harcerską przygodę zakończył w 1990 r.
W latach 1987–91 był uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

W 1991 rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił magisterium w lutym 1997 roku i podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego, a w 2001 r. w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


W styczniu 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Interes prawny w polskim prawie administracyjnym“.

Wiosną 2005 r. założył własną kancelarię prawną.

Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku został ekspertem od legislacji Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

1 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał go na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Z tego stanowiska został odwołany 15 listopada 2007 w związku z wyborem przez Sejm w skład Trybunału Stanu.

16 stycznia 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński mianował go podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W lipcu 2010 r. po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska.

W 2010 roku uzyskał mandat radnego miasta Krakowa i został przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, został wybrany posłem na Sejm, zdobywając 79 981 głosów. Objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

27 listopada 2013 r. został rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości i pełnił tę funkcję do 9 stycznia 2014 r. kiedy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wybrał go na szefa sztabu kampanii do Parlamentu Europejskiego.

25 maja 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 97 996 głosów.

W pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku otrzymał 34,76 % liczby ważnych głosów. W ponownym głosowaniu 24 maja 2015 roku został wybrany na Prezydenta RP, zdobywając 51,55 % liczby ważnych głosów.

6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Źródło: prezydent.pl, Zdjęcie: dabrowska.blog.polityka.pl